Search
Close this search box.

Asumisoikeusasioiden ensimmäinen neuvottelukunta järjestyi – Asuntosäätiön Jari Riskilä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä on valittu Suomen ensimmäisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. Toimintansa juuri aloittaneen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan perustaminen on seurausta asumisoikeusjärjestelmän uudistuksista. Asumisoikeuslain uudistuminen vuonna 2022 toi mukanaan parannuksia asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin sekä asumisoikeusjärjestelmän toiminnan läpinäkyvyyteen.

Lakiuudistuksen myötä asukkaiden määrä asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa nousee, ja esimerkiksi yhtiötason asioita käsittelee jatkossa asukkaiden ja asumisoikeusyhteisön välinen yhteistyöelin. Uudistuksilla tähdätään asumisoikeusasumisen säilymiseen houkuttelevana asumismuotona myös tulevaisuudessa.

Neuvottelukunta foorumina keskustelulle ja muutosten edistämiselle

Neuvottelukunnassa edustettuina ovat sekä asumisoikeuden haltijat että asumisoikeusyhteisöjen edustajat. Neuvottelukuntaan osallistuu lisäksi pysyviä asiantuntijajäseniä Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAsta, Valtiokonttorista ja ympäristöministeriöstä.

Neuvottelukunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja jäsenistö valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä ja varapuheenjohtajaksi Asuntosäätiön asukasedustaja Mikael Friman.

”Suhtaudun neuvottelukuntaan suurin odotuksin. Vaikka uusi asumisoikeuslaki paransikin järjestelmää olennaisesti, tarvetta kehittämiselle edelleen jäi – ja ajan saatossa kehittämisen paikkoja aina ilmenee. On hienoa, että nyt asumisyhteisöillä ja asukkailla on yhteinen foorumi keskusteluille ja selkeä väylä edistää yhdessä tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia”, kertoo Jari Riskilä.

Picture of Jari Riskilä

Jari Riskilä

Puheenjohtaja
040 756 3817
jari.riskila@asuntosaatio.fi