Search
Close this search box.

Asumisoikeusasuminen kiinnostaa etenkin sinkkuja Helsingissä

Asumisoikeusasunnon uuden järjestysnumeron sai syyskuussa yli 22 000 hakijaa. Hakijoista noin puolet toivoo aso-asuntoa pääkaupungista. Asumisoikeusasuminen näyttää kiinnostavan erityisesti yksinasuvia ikääntyviä henkilöitä.

Asumisoikeusasunnon järjestysnumeron on saanut ARAn uudesta palvelusta syyskuun alusta alkaen. Palvelun avauspäivänä järjestelmä takkusi aluksi, mutta viat saatiin nopeasti kuntoon. Palvelu on toiminut sen jälkeen sujuvasti.

uusi järjestysnumeropalvelu tarjoaa laajasti tietoa järjestysnumeron hakeneiden taustoista ja asuntotoiveista. Aikaisemmin järjestysnumeroa haettiin kustakin kunnasta erikseen, eikä koko Suomen kattavaa dataa ollut saatavilla. Uusi palvelu tarjoaa järjestysnumeroiden ja tiedon lisäksi myös suoran palveluväylän asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen ja ARAn välille. Asumisoikeusasunnot haetaan edelleen niitä omistavilta yhteisöiltä.

Asumisoikeusasunto erityisesti yli 45-vuotiaiden toiveissa

Järjestysnumeron hakijoita ovat kiinnostaneet etenkin pääkaupunkiseudun asumisoikeusasunnot. Helsingistä asumisoikeusasuntoa toivovat olivat selvästi liikkeellä heti palvelun avautuessa. Ensimmäisen viikon hakijoista noin 10 000 toivoi aso-asuntoa ensisijaisesti Helsingistä. Kuukauden kuluttua palvelun avautumisesta määrä oli noussut noin 11 000:een, mikä on edelleen noin puolet kaikista haetuista järjestysnumeroista.

 

Aso järjestysnumeron toivekunnat
Kuva 1. Aso-järjestysnumeroa hakeneiden ensisijainen toivekunta.

Myös Espoo ja Vantaa ovat olleet suosittuja ensimmäisen kuukauden aikana. Espoo on 2 300 hakijan ensisijaisena toiveena ja Vantaa noin 1 500:n. Toissijaisina toiveina Espoo ja Vantaa olivat vielä suositumpia, Espoon valitsi yli 5 000 ja Vantaan noin 3 500 hakijaa.

Muista kaupungeista suosituin on Tampere, josta asumisoikeusasuntoa toivoo hieman yli 1 000 järjestysnumeron hakijaa. Seuraavina ovat Jyväskylä (764), Turku (660), Kuopio (538) ja Lahti (516). Kuva 1 

Asumisoikeusasuminen näyttää olevan etenkin sinkkujen suosiossa, noin 60 % haki numeroa yksin. Vajaa neljännes on kahden hengen talouksia. Kaikkien hakijoiden perhekoko on keskimäärin 1,6 henkilöä. Kuva 2

 

Asojärjestysnro perhekoko
Kuva 2. Aso-järjestysnumeroa hakeneiden perhekoko.

Asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa ovat hakeneet kaiken ikäiset, mutta eniten hakijoita on 55–64-vuotiaiden ikäryhmästä. Hakijoista 37 % on yli 55-vuotiaita. Asiaan vaikuttanee osaltaan se, että 55 vuotta täyttäneillä varallisuuden määrä ei enää vaikuta aso-asunnon saamiseen.