Search
Close this search box.

Asumisoikeusasunnot vetävät hyvin ja järjestelmä on toimiva

Asumisoikeusasuntoihin on tehty puolen vuoden aikana yli 3 600 sopimusta. Noin 40 % asumisoikeusasuntoon muuttavista asui aiemmin vuokralla ja lähes viidennes omistusasunnossa. Sopimuksen tehneiden keski-ikä oli 48 vuotta.

 

Yli puolet asumisoikeusasuntoon muuttavista haki asuntoa yksin. Lapsiperheiden osuus oli noin viidennes. Kolmannes oli kahden hengen talouksia. Perheiden keskikoko oli 2,3 henkilöä.

Tiedot perustuvat Aran järjestysnumeropalvelun dataan aikajaksolta 1.9.2023–29.2.2024.

Puolen vuoden aikavälillä Aran järjestysnumeropalveluun kirjatuista 3 604 asumisoikeussopimuksesta uusia sopimuksia oli 67 % ja asunnon vaihtoja toiseen asumisoikeusasuntoon 30 %. Tehdyistä sopimuksista 3 % koski sopimuksen saamista luovutuksena toiselta henkilöltä, kuten puolisolta, vanhemmalta tai lapselta.

Lähes puolet (40 %) oli muuttamassa asumisoikeusasuntoon vuokra-asunnosta ja lähes viidennes (18 %) omistusasunnosta. Uusituista sopimuksista noin kolmannes (32 %) koski vaihtoa toiseen asumisoikeusasuntoon.

Suurin osa asumisoikeussopimuksista tehtiin pääkaupunkiseudulle (44 %), Helsingin kehyskuntiin (11 %), Tampereen seudulle (12 %) ja Turun seudulle (9 %). Asuinnoista kaksi kolmasosaa oli kerrostaloasuntoja ja reilu neljäsosa pari- tai rivitaloasuntoja.

Yli puolet asumisoikeussopimuksista tehtiin yksin, mutta vain harva halusi yksiön. Yksiöön muutti vain 7 %. Halutuimpia olivatkin hieman suuremmat asunnot, kaksiot (34 %), kolmiot (30 %) ja jopa 4–5 huoneen asunnot (29 %).

 

Kolme asumisoikeusyhteisöä omistaa kolme neljästä asumisoikeusasunnosta

Helmikuun viimeisenä päivänä 2024 Aran asumisoikeuspalvelussa oli yhteensä 36 200 voimassa olevaa järjestysnumeroa, joilla ei vielä ollut asumisoikeusopimusta tehtynä. Suomessa oli tuona ajankohtana yhteensä 56 875 asumisoikeusasuntoa, jotka sijaitsevat 48 kunnassa.

Valtakunnalliset asumisoikeusyhteisöt omistavat kolme neljäsosaa Suomen asumisoikeusasunnoista, kuntien omistamat yhtiöt 24 % ja paikalliset asumisoikeusyhdistykset noin prosentin.

Asumisoikeusyhteisöjä on yhteensä 19, joista suurimmat omistaa:

  • Asuntosäätiön asumisoikeus Oy: 17 120 asuntoa
  • TA-Asumisoikeus Oy: 16 220
  • AVAIN Asumisoikeus Oy: 8 611
  • Helsingin asumisoikeus Oy: 6 358
  • YH-Asumisoikeus Länsi Oy: 3 361
  • VASO (Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy): 2 958

 

Arasta koko Suomen kattavaa dataa

Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron myönsivät aikaisemmin kunnat ja 1.9.2023 alkaen Ara. Kuntien myöntämät numerot olivat voimassa vuoden 2023 loppuun asti, ja niitä käytettiin sopimuksissa aktiivisesti. Noin 60 % sopimuksista tehtiin kuntien järjestysnumerolla ja 40 % Aran myöntämällä numerolla.

Ara myöntää nykyisin kaikki uudet järjestysnumerot, ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt kirjaavat Aran ylläpitämään palveluun tiedot omistamistaan asumisoikeusasunnoista sekä niihin tehdyistä sopimuksista. Siksi asumisoikeusasuntoa hakevien taustoista ja asuntotoiveista sekä uusista aso-sopimuksista kertyy nyt valtakunnallista tietoa, jota ei aiemmin ollut saatavana.