Search
Close this search box.

Asuntosäätiö: ARA-asunnot palvelevat yhteiskuntaa suhdanteista riippumatta

Valtion tukeman asuntotuotannon tukirahoista on nyt tämän vuoden osalta päätetty. Korkotukivaltuuksia jaetaan yhteensä 1,95 miljardin euron edestä.

Asuntosäätiön näkökulmasta katsottuna on positiivista, että asumisoikeusasuntojen perusparantamiseen saadaan lisämahdollisuuksia. Valtion tuen lisäys on osoitus asoasumisen arvostuksesta ja sen yhteiskunnallisen merkityksen tunnustamisesta.

Asumisoikeusasuminen on lisännyt suosiotaan samaan tahtiin kuin omistusasuntojen hinnat ovat kallistuneet. Asumismuoto onkin erinomainen keino saada työssäkäyntialueille uusia asuntoja keskiluokkaisille palkansaajille. Siksi olisi ollut hyvä, että asoasumiselle olisi ohjattu enemmänkin rahaa, jotta asuntoja voitaisiin rakentaa lisää kovan kysyntätilanteen kasvukeskuksiin.

Rahaa olisi voitu jakaa lisää myös vuokra-asuntotuotannolle, jotta pystyttäisiin helpottamaan hankalaa asuntomarkkinatilannetta. Nyt myönnetyillä lainavarauksilla pystytään toteuttamaan noin 9 360 ARA-asuntoa eli jäädään vielä reippaasti alle hallitusohjelmaan kirjatun 10 000 asunnon tavoitemäärän. Peruskorjattavaakin olisi enemmän kuin lainavaraukset antavat mahdollisuuksia toteuttaa remontteja.

Asuntoja tarvitaan runsaasti lisää sillä rakentamisen iso määrä ei ole laskenut omistusasuntojen hintoja tai vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria. Tilanne tuskin muuttuu vielä pitkään aikaan. Kaupungistuminen jatkuu väistämättä ja asuntokysynnän kasvu pitää huolta, että vapaarahoitteisen asumisen hinta tulee pysymään kasvukeskuksissa jatkossakin korkealla.

Olemme saaneet viime vuosina huomata, ettei vanha ajatelma valtiontukeman asuntotuotannon tarpeellisuudesta pelkästään matalasuhdanteen aikana pidä paikkansa. ARA-tuotantoa tarvitaan myös korkeasuhdanteessa ja kuten totesin, varmasti myös tulevina vuosina riippumatta suhdannetilanteesta, sillä niin suuri vaje kasvukeskuksissa on erityisesti kohtuuhintaisista asunnoista. Pitää myös muistaa, että ARA-asuntojen määrä on vähentynyt viimeisten parin kymmenen vuoden aikana 60 000 asunnolla.

ARA-tuotannon merkitys yhteiskunnalle on suuri. Kyse ei ole pelkästään asuntopolitiikasta, vaan ARA-tuotannolla vaikutetaan mitä suuremmassa määrin ainakin sosiaali-, talous-, elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin asioihin puhumattakaan siitä, mikä merkitys ARA-asunnoilla on yksittäiselle kansalaiselle.

Valtion tukeman asuntotuotannon avulla tuotetaan laadukkaita ja turvallisia asuntoja, joihin asukas voi perustaa kodin vuosikymmeniksi pelkäämättä, että asunto myydään alta tai että asumisen hinnassa joutuu maksamaan muuta kuin omakustannusperiaatteen mukaisia kuluja. Asuntosäätiön tavoitteena on jatkossakin tuottaa juuri tuollaisia turvallisia koteja mahdollisimman monelle.

Esa Kankainen

Picture of Esa Kankainen

Esa Kankainen

Toimitusjohtaja
Asuntosäätiö sr. -konserni
Puh. 020 161 2460
esa.kankainen@asuntosaatio.fi