Search
Close this search box.

Asumisoikeusasuminenkaan ei säästy kustannusten nousulta

Asumisoikeusasumisen kustannusten nousu on puhuttanut viime aikoina. Asuinkustannukset ovat nousseet kaikissa asumismuodoissa eikä asumisoikeusasuminen ole tästä poikkeus.

Suurin osa asumisoikeusasumisen kustannuksista koostuu korjauskuluista, lainanhoitokuluista ja lämmityskuluista. Muun muassa kaikki nämä kulut ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti viime aikoina. Asumisoikeusyhteisöt ostavat tuotteita ja palveluita samoilta markkinoilta kuin muutkin, joten yleinen hintojen nousu vaikuttaa myös asumisoikeusyhteisöihin.

Asumisoikeusyhteisöt toimivat omakustannusperiaatteella eli ne eivät tavoittele voittoa, vaan käyttövastikkeet määritellään todellisten kustannusten perusteella. Niinpä asumisoikeusyhteisöjen vastikkeissa ei – markkinaehtoisista toimijoista poiketen – ole sellaista katteen osuutta, josta voitaisiin kustannusten noustessa tinkiä. Koska asumisoikeusyhteisöjen mahdollisuudet puskurirahaston keräämiseen ovat rajoitetut ja merkittäviä alijäämiä tulee välttää, käyttövastikkeiden korottaminen on kustannusten noustessa tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Käyttövastikkeiden korotuksista huolimatta asumisoikeusasuminen on edelleen selvästi edullisempi asumismuoto kuin vapaarahoitteinen vuokra-asuminen ja kestää hyvin vertailun myös ARA-vuokra-asuntoihin.

ARA:n viimeisimmän, syksyn 2022 tilannetta kuvaavan tilaston mukaan hintaerot olivat suurimpia pääkaupunkiseudulla: Helsingissä ero oli jopa lähes 55 prosenttia asumisoikeusasuntojen hyväksi, ja koko pääkaupunkiseudulla 45 prosenttia. Koko maan vertailussa ero oli 22 prosenttia. Jo valmiiksi korkeiden vuokrien vuoksi vapaarahoitteiset vuokranantajat eivät varmasti ole pystyneet viemään kustannusten nousua ainakaan kokonaisuudessaan vuokriin, vaan ovat kattaneet osan kasvaneista kustannuksista voitoista tinkimällä.

Vaikka syksyllä tilastoitu ero vapaarahoitteisten vuokrien ja asumisoikeusyhteisöjen käyttövastikkeiden välillä näin saattaakin olla hieman kaventunut, selvää on, että asumisoikeusasuminen on edelleen huomattavasti edullisempaa kuin vapaarahoitteinen vuokra-asuminen. Suhteessa ARA-vuokriin tilanne on tuskin muuttunut, koska asumisoikeusyhteisöjen noudattama omakustannusperiaate koskee myös ARA-vuokratalojen omistajia.

Asumisoikeusasuminen yhdistää vuokra-asumisen ja omistusasumisen parhaat puolet: joustavuuden ja pysyvyyden. Asumisoikeusasumisen suosio on noussut entisestään etä- ja hybridityön yleistyessä. Myös taloudellinen epävarmuus ja korkojen nousu ovat lisänneet kiinnostusta asumisoikeusasumista kohtaan.

Omistus- ja vuokramarkkinoiden väliin sijoittuvalle asumisoikeusasumiselle on kysyntää, ja uusia asumisoikeustaloja rakennetaankin koko ajan lisää eri puolilla Suomea.

Picture of Jari Riskilä

Jari Riskilä

Puheenjohtaja
040 756 3817
jari.riskila@asuntosaatio.fi