Search
Close this search box.

Asumisoikeusasukkaille uusia vaikutusmahdollisuuksia

Uuden asumisoikeuslain asukashallintoa koskevat säännökset tulivat voimaan 1.9.2022

Asumisoikeuslakia on uudistettu ja muutokset astuvat voimaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. 1.9.2022 alkaen on sovellettu uuden lain asukashallinnon säädöksiä. Uudistuksen myötä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet laajenevat.

-Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on lisätty monin eri tavoin. Uuden lain myötä aloittaa toimintansa asukkaiden ja asumisoikeusyhteisön välinen yhteistyöelin, joka tulee pakolliseksi kaikissa asumisoikeusyhteisöissä. Loppuvuoden aikana aloittaa toimintansa myös uusi valtakunnallinen neuvottelukunta, joka koostuu kaikkien asumisoikeustoimijoiden ja niiden asukkaiden edustajista. Lisäksi asumisoikeuden haltijoilla on jatkossa vähintään 40 prosentin edustus asumisoikeusyhteisön hallituksessa. Näiden lisäksi talokohtaiset asukaskokoukset säilyvät ennallaan, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Jari Riskilä.

Asukkaat ovat viime kuukausina voineet ilmoittaa kiinnostuksestaan uusiin päätöksentekoelimiin. Mikäli halukkaita uusin luottamustehtäviin on ollut enemmän kuin paikkoja on ollut tarjolla, on järjestetty asumisoikeusvaalit. Näin tapahtui esim. Avain Asumisoikeus Oy:ssä.

-Avain Asumisoikeuden yhteistyöelimen vaaleissa jokainen asumisoikeuden haltija sai asettua ehdolle 8.-22.6. välisenä aikana. Äänestysaika oli 8.8.-21.8., jolloin jokainen rekisteröitynyt asumisoikeuden haltija sai äänestää yhtä ehdokasta asuntonsa äänestysalueella. Yhteistyöelimeen Avaimella valittiin yhteensä 23 edustajaa. Uusi vaikuttamiskanava selvästi kiinnostaa aktiivisia asukkaita, kertoo Avain Asumisoikeus Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kiviranta.

 

Lisää uudistuksia 2023 aikana

Monimutkaiseksi koettu asumisoikeusasunnon hakeminen yksinkertaistuu 1.9.2023 alkaen. Uudistuksen jälkeen asumisoikeuden järjestysnumeroa haetaan ARAsta, se on valtakunnallinen ja voimassa määräajan kaksi vuotta. Vielä siihen saakka järjestysnumeroita haetaan vanhaan tapaan kunnalta. Vanhat järjestysnumerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen sovelletaan vain uusia numeroita.

-Asumisoikeusjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa 30 vuoden aikana. Asumisoikeuslain uudistus päivittää sen vastaamaan entistä paremmin tämän päivän tarpeita. Uudistuksen myötä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat ja asukasvalinta selkiytyy, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n 1. varapuheenjohtaja Esa Mustonen.